Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 3907-2011 Trường mầm non

- TCVN 8793-2011 Trường tiểu học

- TCVN 4319-2012 Nhà và công trình công cộng

- TCVN 9411-2012 Nhà ở liền kề

- TCVN 4470-2012 Bệnh viện đa khoa

- TCVN 9213-2012 Bệnh viện Quận huyện

- TCVN 9211-2012 Chợ

- TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy, chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6161-1996 PCCC chợ và TTTM

- TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

- TCXDVN 265 : 2002 Đường và hè phố. Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

- TCXDVN 266 : 2002 Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

- TCVN 4450:2012 Căn hộ ở - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

- TCVN 4260:2012 Công trình thể thao - bể bơi - tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt

- TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao - yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ - phần 1: Cửa g

- TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - phần 2: Cửa kim loại

- TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng - phân loại

- TCVN 4732:2007 Đá ốp lát tự nhiên

- TCVN 8057:2009 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

- TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - hướng dẫn thiết kế