Khách sạn Hùng Cường Thiên Việt

Khách sạn Hùng Cường Thiên Việt
Năm thiết kế: 2013
Người thực hiện: KTS Nguyễn Quang Đạt, KTS Tôn Thanh Phương, KTS Phan Duy Hiển, KS Lê Thúy, KS Ngọc Tùng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét